Sponsored content is betaalde tekst, video of afbeeldingen die een merk of product promoten. Deze content staat tussen gelijkende content die redactioneel is. Sponsored content is niet geproduceerd door de betaler van de boodschap.

Wankel evenwicht

Over sponsored content woedt een interessante discussie tussen marketeers en journalisten. Een terechte discussie, want vaak wordt ‘vergeten’ om expliciet de afzender bij de content te vermelden. Sponsored content kan enorm effectief zijn, maar alleen als het transparant is.  Dus met een duidelijke afzender. De uitdaging is om de content aan te laten sluiten bij het publiek door zo neutraal mogelijke informatie te geven.

nieuw schroevenconcept
exclusiviteit met een kwaliteitsmerk
Sponsored content 1